GDPR

Datele dvs. personale, sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - denumit in cuprinsul acestui document GDPR.
Gaz Expert a implementat si respecta GDPR, la datele personale ale persoanelor vizate, avand acces doar persoanele autorizate, potrivit politicilor si fluxurilor de lucru reglementate intern.
In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzător, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.
In vederea protejarii datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor, avand implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.
Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, o puteti transmite pe adresa de e-mail margineanu@suduraautogen.ro.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
"Prelucrare de date cu caracter personal" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

DEFINIREA UNOR TERMENI (EXTRAS GDPR)
Date cu caracter personal - inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate , cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Operator - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
Persoana vizata - este persoana a carei date personale sunt prelucrate;
Destinatar - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Respectam drepturile dvs. fiind foarte atenti sa protejam datele dvs. cu caracter personal, potrivit legii, sa va informam atunci cand e nevoie si ne raliem intutotul prevederilor legale.
DREPTUL LA INFORMARE - aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
DREPTUL DE ACCES LA DATE - aveti dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
DREPTUL LA RECTIFICARE - aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;
DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre. alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - aveti dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.
DREPTUL LA OPOZITIE - aveti dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Completarea formularelor de pe site sau apelarea, reprezinta solicitarea informatiilor sau serviciilor de training sau alte servicii furnizate de societatea noastra si sunt tratate ca avand valoare precontractuala, parti fiind furnizorul de formare si subiectul ce participa la programul de formare.
Website-ul nu stocheaza si/sau prelucreaza IP-uri si alte cookies exceptand cele inevitabile (cookie de sesiune).
In momentul autentificarii dar si prin trimiterea unei comenzi, prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail si adresele fizice, furnizate de dumneavoastra.

SCOPUL PRELUCRARII SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII
Prelucrarea datelor personale enumerate mai sus se face in scopul contactarii si ca etapa precontractuala in vederea expedierii unei comenzi.
Vocea este prelucrata in scopul comunicarii in sensul prevederilor GDPR, doar pe perioada apelului telefonic initiat de dvs. sau de noi, fara a fi inregistrata si/sau stocata.

FELUL PRELUCRARII
Numele, prenumele, adresa de e-mail, adresele fizice (livrare si facturare) si numarul de telefon, le prelucram prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere, modificare/rectificare, blocare/restrictionare, in situatii specifice, precum si prin stergere sau distrugere, la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala sau dupa implinirea perioadei de prelucrare.
Prelucrarea prin dezvaluire se face doar in masura in care Gaz Expert se afla in situatii precum controale autoritatiilor, sesizari, reclamatii, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicata in mod direct sau colateral, societatea Gaz Expert sau initiate de aceasta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri initiate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al Gaz Expert.
Prelucrarea vocii, in scopul comunicarii avand ca temei al prelucrarii relatia contractuala dintre, este prelucrata doar pe perioada convorbirii, prin ascultare. Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate.
Prelucrarea IP-ului si cookiuri-lor ce se face un scopul accesarii site-ului nostru. Nu colectam IP-ul si nu il prelucram, acesta insa va fi cunoscut de furnizorul de servicii de internet.

DURATA PRELUCRARII
Datele cu caracter personale avand ca temei juridic al prelucrarii comunicarea precontractuala dintre parti sunt prelucrate pe o perioada de 1 luna de zile sub forma de backup al bazei de date si pentru o perioada de maxim 6 luni in cadrul bazei de date a Gaz Expert.
Datele personale avand ca temei juridic al prelucrarii consimtamantul, sunt prelucrate pana la data retragerii consimtamantului.

TERTI DESTINATARI
Datele cu caracter personal anterior amintite sunt prelucrate de catre departamentul relatii cu clientii si comunicare, marketing (in cazul acordului privind comunicarilor cu caracter comercial) si IT (acces la backup atunci cand este necesar).
Tertii implicati in prelucrarea acestor date sunt autoritatile statului (ANAF, ANSPDCP si orice alte autoritati pentru care este instituita obligatia operatorului/organizatorului de a transmite documente privind activitatea societatii).
Acolo unde este cazul, imputernicitii autorizati ai operatorului sunt departamentele IT si marketing-comunicare.